Bod č.12.:

FIN/9 - Individuální dotace z rozpočtu MO P4: Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň a s tím související změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 4

(předkladatel:Ing. Majerová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO P4)
Příloha č.2 (Žádost o poskytnutí individuální dotace)
Příloha č.3 (Návrh dotační smlouvy IND 22/02) (*)
Příloha č.4 (Usnesení KSŠZ RMO P4 č. 5/22)
Příloha č.5 (Usnesení FV ZMO P4 č. 9/22)
Příloha č.6 (Usnesení RMO P4 č. 73/22) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX