Bod č.18.:

PSČO/1 - Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026

(předkladatel:Mgr. M. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX