Bod č.19.:

PSČO/2 - Nový název parkového prostoru v k.ú. Červený Hrádek u Plzně

(předkladatel:Mgr. M. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Interpelace zastupitele ZMO P4 ze dne 9.9.2021)
Příloha č.2 (vyjádření MMP OSČ ze dne 4.2.2022)
Příloha č.3 (usnesení KR RMO P4 ze dne 27.10.2021)
Příloha č.4 (usnesení KR RMO P4 ze dne 6.4.2022)
Příloha č.5 (tabulka hlasování)
Příloha č.6 (letecký snímek KM)
Příloha č.7 (usnesení RMO P4 č. 0092/22)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX