Bod č.20.:

TAJ/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení od 20.1.22 do 11.4.22

(předkladatel:Mgr. M. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX