Bod č.21.:

TAJ/2 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. M. Hrubý)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Koncepce umístění a revitalizace kontejnerových stání, separačních bodů a separačních stání na území Městského obvodu Plzeň 4 v r. 2022)
Příloha č.2 (Zpráva o činnosti Bezpečnostního výboru ZMO P4)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX