Bod č.23.:

ST/1 - Zpráva o činnosti RMO P4 za období od 19.1.22 do 11.4.22

(předkladatel:Tomáš Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Přijatá usnesení RMO P4 ) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Us1.) Usnesení ZMP č. 22/0067, „Vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů ve veřejném prostoru“)
Příloha č.3 (2.) Usnesení ZMP č. 22/0101, „ Směna nově vzniklého pozemku parc. Č. 252/62 v k.ú. Lobzy za pozemek parc. č. 2410/2 v k.ú. Doubravka mezi městem Plzní a fyzickou osobou“)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX