Bod č.14.:

FIN+ST/1 - Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu

(předkladatel:Ing. Majerová, T. Soukup)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. … /2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu)
Příloha č.2 (email Odboru účtování a daní MMP ze dne 10. 3. 2022)
Příloha č.3 (nyní platná obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu)
Příloha č.4 (usnesení RMO P4 č. 84/22 ze dne 13.4.2022)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX