Bod č.15.:

SSI/1 - Změna č. 2 plánu investic MO P4 v roce 2022.

(předkladatel:Ing. Malinová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMO P4 č. 0003/22)
Příloha č.2 (usnesení KR ze dne 6.4.2022)
Příloha č.3 (usnesení mimořádné KR 12.4.2022)
Příloha č.4 (Přehled plnění investic 22)
Příloha č.5
Příloha č.5
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX