Bod č.16.:

SSI/2 - Schválení účetního odpisu nedokončených investic: Studie proveditelnosti zelené střechy na objektech 57.MŠ, Nad Dalmatinkou 1, Plzeň Studie proveditelnosti zelené střechy na objektech konečné zastávky PMDP Doubravka

(předkladatel:Ing. Malinová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (statická zpráva 57.MŠ)
Příloha č.2 (statická zpráva K16)
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX