Bod č.17.:

SSI/3 - Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

(předkladatel:Ing. Malinová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (e-mailová žádost MMP OÚD ze dne 22. 3. 2022)
Příloha č.2 (návrh novelizace vyhlášky)
Příloha č.3 (důvodová zpráva MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MMP OI)
Příloha č.5 (komentář k usnesení ZMO P4 č. 0023/21 ze dne 22.4.2021)
Příloha č.6 (mapa - daňový koeficient 2023 (návrh))
Příloha č.7 (mapa - vodovod)
Příloha č.8 (FV - usnesení ze dne 6.4.2022)
Příloha č.9
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX