Bod č.22.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV

(předkladatel:Bc. Michal Chalupný)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (*)
Příloha č.2 (*)
Příloha č.3 (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

3. zasedání Zastupitelstva MO4, 21.4.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX