Bod č.8.:

TAJ/3 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2022

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (-Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2022)
Informativní zpráva č.1 (Zápis 22.06.)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 31.08.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2022

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 14.9.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX