Bod č.15.:

TAJ/4 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 19. 5. 2022 do 31. 8. 2022

(předkladatel:Ing. Sokol, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:53 rok:2022

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 14.9.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX