Bod č.11.:

EAP/1 - Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2022

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (RO č. 13/2022)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:50 rok:2022

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 14.9.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX