Bod č.10.:

EAP/2 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-červen 2022

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření 1 - 6/2022 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření 1 - 6/2022 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Obsah, zkratky)
Příloha č.2 (Komentář ) (*)
Příloha č.3 (Tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2022

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 14.9.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX