Bod č.5.:

ORG/1 - Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2022

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (informativní zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2022

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 14.9.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX