Bod č.6.:

ORG/2 - Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za I. pololetí 2022

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (informativní zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:45 rok:2022

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 14.9.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX