Bod č.12.:

ORG/3 - Poskytnutí věcných darů na pomoc Ukrajině ve výši 49 648 Kč

(předkladatel:p. Trůková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2022

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 14.9.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX