Bod č.14.:

MIR/1 - Podnět pana Roberta Kretschmera na zlepšení stavu v oblasti garáží ve Velenické ulici a návrh odpovědi

(předkladatel:p. Andrlík )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (dopis)
Příloha č.2 (símek z KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:52 rok:2022

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 14.9.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX