Bod č.7.:

EAP/3 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2022

(předkladatel:Mgr.Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Přijatá usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:46 rok:2022

26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 14.9.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX