Bod č.30.:

ORG/3 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - září 2022

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX