Bod č.28.:

ORG/1 - Projednání informativních zpráv

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:410 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX