Bod č.2.:

PRIM/1 - Projekt Gigafactory v lokalitě Líně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 12. 9. 2022 – 23. 11. 2022)
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:385 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX