Bod č.17.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu "Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů 2022"

(předkladatel:radní Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Vyhlášení dotačního programu Mikrogranty 2022)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – Přehled přijatých žádostí Mikrogranty 2022 – 3. uzávěrka (31. 8. 2022))
Příloha č.3 (Příloha č. 3 – Zápis z jednání Komise kultury RMP ze dne 14. 9. 2022 – výtah)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – Důvodové zprávy k 12 žádostem – Mikrogranty 2022 – 3. uzávěrka (31. 8. 2022))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:399 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX