Bod č.27.:

FV/2 - Schválení Statutu a Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:Ing. Blažek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 -Jednací řád FV ZMP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Statut FV ZMP)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Jednací řád FV ZMP s vyznačenými revizemi)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Statut FV ZMP s vyznačenými revizemi)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Usnesení FV ZMP č. 5/2022)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:409 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX