Bod č.9.:

FIN/2 - Přijetí dotace ze SFŽP v rámci Národního plánu obnovy na akci „Zateplení 63. MŠ Lábkova 30, Plzeň"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (rozhodnutí MŽP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:391 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX