Bod č.13.:

NámT/1 - Delegování zástupce samosprávy statutárního města Plzně do výkonné rady Dobrovolného svazku obcí (DSO) Silnice I/27

(předkladatel:nám. Tolar)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:395 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX