Bod č.15.:

OŠMT+ŘEÚ/2 - Rozpočtové opatření pro základní školy na úhradu režijních nákladů na stravování zaměstnanců

(předkladatel:nám. Kantorová, p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:397 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX