Bod č.8.:

FIN/1 - Podání žádosti o dotaci z programu Národní sportovní agentury na projekt „Rekonstrukce atletického oválu a výstavba sektoru pro vrh koulí“ v areálu 1. ZŠ Plzeň, Západní 18

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:390 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX