Bod č.6.:

ŘEÚ/1 - Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v letech 2023–2026

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Stanovení FV rozpočtu města k rozpočtům MO) (*)
Důvodová zpráva (Stanovení FV rozpočtu města k rozpočtům MO) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Tabulka FV pro rok 2023)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Tabulka FV 2024 - 2026)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení FV ZMP č. 6/2022)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:388 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX