Bod č.5.:

ÚKEP/1 - Změny zástupce města Plzně na Shromáždění zástupců jako nejvyššího orgánu svazku obcí Povodí Berounky a navržení zástupců města ve výkonné radě a v dozorčí radě svazku

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:387 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX