Bod č.10.:

ŘÚSO/2 - Změna zřizovací listiny Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č. 9 ZL ZOO a BZ)
Příloha č.2 (Úplné znění ZL s revizemi)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:392 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX