Bod č.23.:

ŘÚSO/1 - Prohlášení hrobu s uloženými ostatky spisovatele a knihovníka Miloslava Nohejla čestným hrobem města Plzně

(předkladatel:radní Šrámek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost Mgr. Heleny Šlesingerové, ředitelky Knihovny města Plzně, p. o.)
Příloha č.2 (Souhlas pozůstalých se zřízením čestného hrobu)
Příloha č.3 (Vyjádření Odboru kultury)
Příloha č.4 (Vyjádření Archivu města Plzně)
Příloha č.5 (Vyjádření Odboru památkové péče)
Příloha č.6 (Foto hrobu)
Příloha č.7 (Usnesení Komise kultury č. 12/22 ze dne 14. 9. 2022)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:405 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX