Bod č.16.:

OŠMT/3 - Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu 11. ŠJ

(předkladatel:nám. Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:398 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX