Bod č.33.:

ORG/6 - Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2023

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Kalendář s termíny RMP a ZMP v roce 2023)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX