Bod č.19.:

BEZP+FIN/1 - Přijetí investiční dotace na realizaci projektu Plzeň – Nasazení SED detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla – 2022

(předkladatel:radní Winkelhöfer, p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:401 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX