Bod č.12.:

NámB/1 - Zpráva o uplatňování Územního plánu Plzeň za období 2017 - 2021 v souladu s § 55 odst. 1 a § 6 odst. 5 písmenem e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

(předkladatel:nám. Bosák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Zpráva o uplatňování Územního plánu Plzeň za období 2017 - 2021)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:394 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX