Bod č.21.:

ODBSZ/1 - Poskytnutí daru z veřejné sbírky Pomáhající Plzeň

(předkladatel:radní Budková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:403 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX