Bod č.7.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření pro rok 2022

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření) (*)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření schvalované v gesci ZMP)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic MMP)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investic MMP)
Předloženo na stůl č.1 (Aktualizovaná příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:389 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX