Bod č.3.:

ŘEÚ/3 - Rozpočtové opatření v souvislosti s fin. zajištěním vypořádání se spol. EP Infrastructure v souladu s Akcionářskou smlouvou v návaznosti na ukončení sporu mezi spol. Plzeňská teplárenská, a.s. a spol. IK-invest 1 s.r.o.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtové opatření_fin.zajištění vypořádání) (*)
Důvodová zpráva (Rozpočtové opatření_fin. zajištění vypořádání)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Dopis společnosti EP Infrastrukture, a. s.)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Výpočet doplatku na žalobu ZEVO)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení FV ZMP č. 7/2022)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:383 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX