Bod č.18.:

RadW/1 - Rezignace velitele Městské policie Plzeň

(předkladatel:rad. Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 279 ze dne 14. 9. 2020 ve věci jmenování Ing. Bc. P. Vlka velitelem MP Plzeň) (*)
Příloha č.2 (Rezignance Ing. Bc. P. Vlka na funkci velitele MP Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:400 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX