Bod č.22.:

RadG/1 - Změna členů orgánů společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Členové orgánů v obchodních společnostech s majetkovou účastí města)
Příloha č.2 (Scénář hlasování zástupce města na valné hromadě PT, a. s.) (*)
Příloha č.3 (Pozvánka na valnou hromadu společnosti PT, a.s.)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list) (*)
Předloženo na stůl č.2 (Upravená verze DZ)
Předloženo na stůl č.3 (Upravená verze přílohy č. 2) (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:404 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX