Bod č.25.:

SPORT/2 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP

(předkladatel:radní Morávek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:407 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX