Bod č.26.:

SPORT/3 - Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP subjektu Handball Klub Slavia VŠ Plzeň z.s.

(předkladatel:radní Morávek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:408 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX