Bod č.35.:

SPORT/4 - Mistroství světa v para lukostřelbě v roce 2023

(předkladatel:radní Morávek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX