Bod č.35a.:

NámT/2 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 2012/005002

(předkladatel:nám. Tolar)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Informativní zpráva č.1 (Příloha č. 1 - žádost ze dne 19.10.2022) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX