Bod č.35b.:

ORG/7 - Žádost PRSKING z.s. o neschválení Zprávy o uplatňování ÚP Plzeň za období 2017–2021

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX