Bod č.22a.:

RadG/2 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:radní Gola)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Pozvánka na valnou hromadu společnosti PT, a.s.)
Příloha č.2 (Scénář hlasování zástupce města na valné hromadě PT, a.s.) (*)
Příloha č.3 (Kalkulace ceny tepla zpracované společností PT, a.s.) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:384 rok:2022

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX