Bod č.35c.:

PRIM/2 - Informativní zpráva k centrálnímu nákupu energií na rok 2023

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.11.2022

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX