Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání usnesení těchto orgánů města Plzně:
Zastupitelstva města Plzně (ZMP) | Rady města Plzně (RMP) | Zastupitelstva městských obvodů Plzeň 1-10 (ZMO) | Rady městských obvodů Plzeň 1-10 (RMO)

Postavení, oblast pravomoci a kompetencí orgánů města Plzně upravuje Statut města Plzně. Usnesení Rady města Plzně a rad městských obvodů jsou veřejná od listopadu 2000.Starší usnesení nejsou zveřejněna.

asd

Druh usneseni Rok/Číslo Datum Stav Souvislost Přílohy
Usnesení ZMP 2015/78 5. 3. 2015 Platné P1

Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně

Usnesení ZMO1 2015/78 8. 4. 2015 Platné

Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro SVSmP

Usnesení ZMO2 2015/78 1. 12. 2015 Platné

Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 10. 09. 2015 do 18. 11. 2015

Usnesení ZMO3 2015/78 23. 11. 2015 Platné

30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 3 pro Odbor dopravy a životního prostředí

Usnesení RMP 2015/78 29. 1. 2015 Platné

Žádost o dotaci MŠMT pro rok 2015 na dodávku a montáž UV systému pro plavecký areál Slovany

Usnesení RMO1 2015/78 24. 3. 2015 Platné

Záměr úpravy veřejného prostranství v lokalitě Krašovská ul. a Toužimská ul.

Usnesení RMO2 2015/78 15. 4. 2015 Platné

Hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Plzně

Usnesení RMO3 2015/78 9. 2. 2015 Platné

(popis neuveden)

( Položky: 1 - 8 z 8 )
Pracuji...